משלוח חינם מעל ₪250 ❤️ 3777*

 

  • נוסף לסל קניות:

הפריט נוסף לסל הקניות

תקנון האתר

מבוא

אתר האינטרנט של רשת האופנה דיסקרט בע"מ שכתובתו www.discreet.co או www.discreet.co.il (להלן: האתר) הינו רשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית, חנות און ליין, לרכישת מוצרי אופנה על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "דיסקרט בע"מ",ח.פ. 133381115 ,שמשרדה הרשום אזור התעשיה לב הארץ , כפר קאסם (להלן: "דיסקרט").פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה"). הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין דיסקרט, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.לצורך תקנון זה, "משתמש" - כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכול בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין )מתחת לגיל 18 )או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך )"ההורים (בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות  ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים

מובהר כי דיסקרט בע"מ רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש. דיסקרט בע"מ שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י דיסקרט בע"מ ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

הרכישה באתר

המחירים באתר הינם תקפים לאתר בלבד ואינם זהים למחירים בחנויות. ט.ל.ח

ניתן לבצע הזמנות של רכישות מוצרים בחנות הווירטואלית מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש לבחור את הפריט ,הצבע והמידה המבוקשים וללחוץ על הכפתור "הוספה לסל". הפריט יתווסף לסל הקניות , יש לבחור אזור למשלוח ואז בכל עסקה מעל 299 1 יהיו דמי משלוח חינם , ובכל עסקה מתחת ל-199 ₪ יהיו דמי משלוח 25₪. בהזמנות שהלקוח יבקש "לחנות הקרובה לביתי" דמי המשלוח חינם. לאחר בחירת סוג המשלוח ,יש ללחוץ על "המשך הזמנה" ולמלא את הפרטים הנדרשים.
 

עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחיר המכירה )להלן "דף הפריט"(. לתשומת הלב, דיסקרט בע"מ רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש לחילופין, לבחור באספקת הפריטים אל חנות מחנויות דיסקרט על פי בחירתו.

אספקה לבית המשתמש

דיסקרט בע"מ תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית )להלן: "חברת השילוח"(. אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר )עד 14 ימי עסקים(. איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. דיסקרט בע"מ אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר ]להלן: "דמי משלוח"[.דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

אספקה לאחת חנויות דיסקרט בע"מ ברחבי הארץ

אספקת הפריטים לחנות תבוצע בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר )עד 14 ימי עסקים(. הפריטים יסופקו לחנות דיסקרט בע"מ שתיבחר על ידי המשתמש, על פי העדפתו, וכפי שיסומן על ידי המשתמש באתר )רשימת החנויות מופיעה באתר(. עם הגעת הפריטים המוזמנים לחנות דיסקרט בע"מ שנבחרה על ידי המשתמש, ייצור נציג דיסקרט בע"מ קשר טלפוני עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת הפריטים לחנות. המשתמש יאסוף את הפריטים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות. דיסקרט בע"מ תשמור את הפריטים בחנות האמורה למשך 14 ימים. במקרה שהמשתמש לא יופיע לאיסוף הפריטים מן החנות בתוך 14 ימים, כי אז תהיה רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד דיסקרט בע"מ בקשר עם ביטול העסקה. במקרה של אספקת הפריטים לחנות דיסקרט בע"מ ואיסופם על ידי המשתמש מן החנות לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם. זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים דיסקרט בע"מ. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי דיסקרט בע"מ לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים: עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת דיסקרט בע"מ. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית דיסקרט בע"מ תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. מובהר כי דיסקרט בע"מ איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, דיסקרט בע"מ תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה. מובהר כי אספקת הפריטים )בחנות דיסקרט בע"מ או בבית המשתמש( יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה" כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של דיסקרט בע"מ. מוסכם כי דיסקרט בע"מ ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 3883 (להלן: "חוק הגנת הצרכן) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט - יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 3777*בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו) לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום ביצוע העסקה ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות דיסקרט בע"מ לפי בחירתו בתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו). ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 31 יום מיום ביצוע העסקה באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות דיסקרט בע"מ )ולמעט בחנויות דיסקרט בע"מ. OUTLET בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של דיסקרט בע"מ בדוא"ל info@discreet.co.il
או בטלפון 3777*. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים: כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות דיסקרט בע"מ בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט. תכשיטים, בישום, מוצרי ספא וקוסמטיקה - בתנאי שאריזתם לא נפתחה. הלבשה תחתונה אינה ניתנת להחזרה. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות דיסקרט בע"מ, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת דיסקרט בע"מ, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 31 ימים מיום ביצוע העסקה על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

אחריות, אבטחה ופרטיות

דיסקרט בע"מ ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש )שם, דואר אלקטרוני וכדומה(, יישמרו במאגר המידע של דיסקרט בע"מ. אתר דיסקרט בע"מ הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע,. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של דיסקרט בע"מ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי דיסקרט בע"מ ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דיסקרט בע"מ. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, דיסקרט בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. דיסקרט בע"מ מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, דיסקרט בע"מ תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בדיסקרט בע"מ ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה
שימוש בשירותי דיסקרט בע"מ לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי דיסקרט בע"מ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, דיסקרט בע"מ תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

ביטול עסקת הרכישה על ידי דיסקרט בע"מ

דיסקרט בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש או אם חלה ועות במחיר המוצג באתר. או בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בדיסקרט בע"מ ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו. המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 14 ימי עסקים. בכל  מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות דיסקרט בע"מ לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית דיסקרט בע"מ לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור דיסקרט בע"מ לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של דיסקרט בע"מ בטלפון: 3777* או במייל: info@discreet-f.co.il.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט )השלום או המחוזי( תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

החזרות

החזרה או החלפת פריטים שנקנו באתר:

יש להגיע עם הפריט שנרכש תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, לאחד מסניפי דיסקרט לבחירתכם בצירוף חשבונית הקניה המקורית ותוכלו להחליפו במוצר אחר או לקבל תמורתו החזר כספי. לתשומת ליבכם, ניתן להחזיר פרטי לבוש, תיקים וחגורות שנושאים תווית/טיקט וזאת לאחר שלא נעשה בהם כל שימוש. 

אקססוריז: תכשיטים, בישום, וקוסמטיקה להישאר באריזתם המקורית שלא נפתחה. הלבשה תחתונה ועגילים אינם ניתנים להחזרה או החלפה על פי החוק. לא נוכל לאפשר החלפת/החזרת פריט שנעשה בו שימוש או שאריזתו נפתחה. 

במקרה בו הפריטים שקניתם הגיעו באופן תקין והתחרטתם על הקניה הנכם זכאים לזיכוי מלא על הקנייה, למעט דמי המשלוח במידה ושולמו.

ביטול הזמנה באתר:

ניתן לבטל את העסקה שביצעתם באתר בתוך שעה מרגע ההזמנה, בשעות הפעילות של שירות הלקוחות- ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 בטלפון *3777

קבלת זיכוי על החזרת פריט:

ניתן לקבל  החזר כספי , הזיכוי על פריט שנקנה באתר יתבצע בתוך 14 ימי עסקים מרגע החזרתו. 

ביטול עיסקה על ידי דיסקרט: 

במידה ולא ניתן להשלים את ההזמנה מאחר והפריט אזל במלאי או פרטי החיוב שלכם לא נקלטו באופן תקין במערכת או שחלה טעות במחיר המוצג באתר,  אזי נציג/ת השירות לקוחות ייצור עצכם קשר, כמפורט בסעיף מעלה "ביטול עסקת הרכישה ע"י דיסקרט בע"מ"